وسايل گرمایش در کمپینگ

ذهنيتي كه از كوير پیش از هر چیز دیگری به ذهن خطور می کند، هواي گرم و غير قابل تحمل آن است ، اما مي توان به این مطلب اذعان داشت که در بيش از نيمي از سال شما مي توانيد شبهای بسیار سردی را در کویر تجربه کنید .
نكته مهم سرماي شبها در ماه هاي آخر فصل پایيز و فصل زمستان مي باشد و که نيز جزو هيجان و جذابيتهاي تورهاي طبيعتگردي است ، در اين مقاله چند روش براي گرمايش كمپ و به ويژه چادرها را در اختيار شما عزيزان قرار خواهيم داد.
ابتدا چند نكته :
1) از روشن كردن آتش در نزديكي چادر ها خود داري کنید. همچنین آتش را در مکانی بنا کنید که وزش باد جرقه های آتش را به سمت چادر پرتاب نکند.

2) از روشن كردن گاز هاي کمپی در داخل چادر خودداري کنید. این کار می تواند خطرات مسمویت های استنشاقی و یا آتش گرفتن چادر را به همراه داشته باشد.

3) در چادر كيسه خوابها را نزديك به هم و با تعداد بالا قرار دهيد . تنفس و حرارت بدن خود باعث گرم شدن هوای داخلی چادر خواهد شد.

4) جهت جلوگيري از سوز و سرماي شديد ،* چادرهاي خود را نزديك به بوته هاي بلند و يا ديواره هاي شني برپا كنيد تا آنها به عنوان بادشکن عمل کرده و شدت باد را کاهش دهند.

گرمايش :
استفاده از هيتر هاي مسافرتي (هيترهاي كمپينگ) یکی از روشهای مناسب برای گرمايش چادرها مي باشد .
اين هيتر ها، دقيقا مانند فن ساختمانها عمل كرده و با دميدن باد گرم هوايي مطلوب و دلچسب را داخل چادر يا پناهگاه ايجاد مي كند. سوخت این هیترها گازهای کمپی است با این تفاوت که شعله ندارند و فقط المنت آنها گرمازایی انجام میدهد.

از روشهای دیگر می توان به استفاده از ژل الکل اشاره کرد. ؤل الکل را در کاسه ای قرار دهید و سپس آنرا شعله ور کرده و به گونه ای در چادر قرار دهید که واژگون نگردد. واژگون شدن آن می تواند به راحتی باعث آتش گرفتن چادر گردد.

استفاده از کیسه خوابهای مناسب می تواند بهترین روش گرمایش باشد.