این مکان باستانی مجموعه ای از معبد ها، قصرهای باشکوه، قلعه های پهناور، می باشد که در مساحت ۲۵ کیلومتر مربع بنا شده است ، این موزه تاریخی در پایتخت ویاناگارا واقع است و جز امپراتوری های اصیل هندی می باشد که در قرن ۱۴ و ۱۶ بر جنوب کشور هند فرمان روایی می کرد این مکان تاریخی در میراث یونسکو ثبت شده است.