گرگان – معاون محیط زیست طبیعی استان گلستان بابیان اینکه «ورکان» موقع غذادهی محیط بانان از قفس خارج شده بود، گفت: این توله پلنگ به لانه بازگشته است.


سید مجتبی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح یکشنبه هنگام غذادهی محیط بانان به ورکان درب کشویی وی بازماند و این پلنگ جوان از قفسش خارج شد.وی افزود: ورکان و خواهرش هیرکان همان دو توله پلنگی هستند که دو سال پیش تلفن ناشناسی حضور آن ها را به اداره محیط زیست شهرستان کردکوی خبر داد و پس از حضور کارشناسان و دامپزشک معتمد محیط زیست، این دو توله پلنگ وارد اداره کل محیط زیست گلستان شدند.معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان یادآور شد: آن زمان پس آزمایش های مختلف، شرایط نگهداری مناسب برای حافظت از این دو توله پلنگ در محیط زیست گلستان فراهم شد و مدتی بعد دو نام برای این خواهر و برادر انتخاب شد.وی ادامه داد: چندی بعد ورکان و هیرکان که از نام های قدیمی شهر گرگان در عهد باستان است که به ترتیب نام*های برگزیده برای توله های نر و ماده واردشده به محیط زیست گلستان انتخاب شد و در شناسنامه صادره برای آن ها به ثبت رسید.
حسینی تصریح کرد: شهریورماه سال امسال پس از گذشته دو سال در حالی هیرکان و ورکان بزرگ شده بودند، با حضور رئیس سازمان حافظت محیط زیست، هیرکان، باوجود مخالفت های فراوان، در پارک ملی گلستان رهاسازی شد.
وی خاطرنشان کرد: ورکان (توله پلنگ نر) صبح یکشنبه پس از گشت کوتاه در اطراف محل نگهداری در محیط زیست گلستان به لانه اش بازگشت.معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان بیان کرد: هم اکنون در پایش های انجام شده حال هیرکان خوب است و به زندگی طبیعی در طبیعت پارک ملی گلستان عادت کرده است و بعد از عید ۱۳۹۶ ورکان هم در طبیعت رهاسازی می شود.