پَسابَندر یکی از روستاها و بندرهای کوچک شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان ایران است. پسابندر در کناره خلیج گواتر و در محدوده*ای نزدیک به مرز پاکستان قرار دارد. پسابندر در ۸۸ کیلومتری جنوب شرقی چابهار و در خلیج گواتر واقع شده*است. شهر جیوانی پاکستان روبروی پسابندر و در آن سوی مرز قرار گرفته*است. در نزدیکی پسابندر جزیره*ای به نام مرجان واقع شده که از زیستگاه*های شاه*میگو است.