به گزارش ایرنا، بهمن عسگری سوادجانی روز شنبه با اعلام این خبر افزود: به تازگی مراسم آیینی شاهنامه خوانی در فرهنگ بختیاری بعنوان یک میراث ناملموس استان توسط شورای عالی ثبت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

وی با بیان اینکه حماسه به عنوان یکی از گونه های ادبی در بین اقوام متمدن و صاحب فرهنگ، جایگاه ویژه*ای دارد، گفت: داستانها و روایت شاهنامه نیز از دیرباز در میان بختیاری ها سینه به سینه سپرده می شد و تا عصرحاضر پایدار و ماندگار مانده که از آن به عنوان یکی از آیین های نمایشی بختیاری یاد می شود.

شیر در نگار کنده های صخره ای، تندیس های متنوع و سکه های رایج ادوار تاریخی و بافته های عشایر دارای معانی نمادین بوده است لذا بختیاریها با اقتباس از اصل منشا این فلسفه، شیر را به عنوان نماد خود پذیرفته اند و با تکیه بر همین اصل، با رها کردن این سمبل از قید و بند نمادهای درباری و سلطنتی توانستند آن را به عنوان نماد خود برگزیند. هنری که به طبیعت وابسته است و سادگی ، وقار و خشونت را در هم می آمیزد. بنابراین منشاء شیرهای سنگی و بافته های منقوش به شیر را می توان در همان سنت دیرین و باستانی جستجو کرد که بدین صورت در زمینه های دیگر در فرهنگ این قوم رسوخ کرده و به نحو اصالت مندی احیا شده است.

عسگری سوادجانی همچنین از تکمیل پرونده و ثبت متون تهیه شیر سنگی (برد شیر) بعنوان یک میراث ناملموس خبر داد و افزود: یکی از آیین های موجود در فرهنگ بختیاری قرار دادن شیر سنگی (بردشیر) بر مزار چهره های ماندگار، سرشناس، بزرگ و به نام ایل بود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال بختیاری با بیان اینکه بردشیر (شیر سنگی) نماد شجاعت، دلاوری، میدان داری و صفات ویژگی های برجسته ای چون هنرمندی در شکار، تیراندازی، جنگ و سوارکاری است، تصریح کرد: وجود شیرهای سنگی امروز بازمانده فرهنگ غنی و سنت پسندیده دیرین است.
به گزارش ایرنا، بیش از 650 اثر تاریخی معنوی و طبیعی از چهارمحال و بختیاری در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.