پل گاومیشان بر روی رودخانه سیمره و در محل برخورد با رود کشکان ساخته شده است. محمد علی ساکی وجه تسمیه آن را برگرفته از کلمه «گو میشه» یعنی محل پرورش گاومیش می داند و سراورل استین نام اولیه این پل را «گاماسا» بر گرفته از دو کلمه گا به معنی گاو و ماس به معنای ماهی می نویسد. مردم محلی معتقدند که گاومیش نر در قدیم جفت خود را گم می کند و در پی یافتن آن، تمامی دره ها و غارها را درهم می نوردد و سرانجام آن را در غاری در این محدوده می یابد. از آن پس این منطقه را گاومیشو نامیده اند.

سیف الله کامبخش فرد درباره این پل می گوید که بقایای اولیه پل مربوط به دوران ساسانی است. قوس های جناقی آجری و سایر تعمیرات نشان از تعمیرات پل در دوره های بعدی دارد. از پنج چشمه بزرگ تشکیل دهنده پل گاومیشان اکنون فقط یک پل باقی است، این پل بسیار فنی و حرفه ای ساخته شده و بسیار شبیه به پل شادروان در شوشتر است و احتمالا هم دوره با آن است.
مصالح اصلی پل سنگ و ملاط آن گچ است و در سقف طاق ها از آجر استفاده شده است. ارتفاع این پل24 متر و طول تقریبی آن 230 متر است. طاق های جناقی دالان ها و راهرو ها همگی از آجرهایی به ابعاد 25 در 20 سانتی متر ساخته شده اند و نمای داخلی پل بوسیله ملات گچ مزین شده است. پل گاومیشان طاقچه های مسدود و باز و موج شکن دارد که به وسیله راهرو ها با چند پله به هم متصل می شوند. وجود پله در میان دالان ستون میانی بیانگر این امر است که پل گاومیشان یک پل ارتباطی نبوده بلکه راهروهای داخلی و پلکان و دیگر بخش های این پل نشان می دهد که از آن به هنگام عبور به عنوان سر پناه نیز استفاده می کرده اند.

به اعتقاد برخی از مورخان گاومیشان در سال 334 ه.ق بر اثر زلزله از بین رفته است.
هم اکنون پل تاریخى گاومیشان با شماره ۲۲۲۲ در فهرست آثار ملى به ثبت رسیده است.