در اردبیل رسم است که مردم دور کرسی می نشینند و یلدا یا چله بزرگ را قسم می دهند که زیاد سخت نگیرد و معمولا گندم برشته (قورقا) و هندوانه و سبزه و مغز گردو و نخودچی و کشمش می خورند. این مراسم با شاهنامه خوانی و خواندن اشعار شهریار کامل می شود.

100_dane_yaghoot.2rw7tvq7bgsgokg884gkkkkk4.6ylu316ao144c8c4woosog48w.th_.jpg