بزرگ ترین دره ایران : دشت لار
بزرگترین غار آبی آسیا : غار قوری قلعه
بلندترین قله ایران : قله دماوند
طولانی ترین مرز ‏ : ایران و عراق ‏
نخستین سد مرزی ‏ : ارس ‏
بزرگترین پرچم ‏ : پارک کوثر بندر لنگه ‏
بزرگترین جزیره : جزیره قشم ‏
بزرگترین تالاب ‏ : تالاب شادگان ‏
جنوبی ترین جزیره ‏ : جزیره ابو موسی ‏
اولین بوستان ضد زلزله ‏ : بوستان تفریحی نشاط ‏
عمیق ترین قنات ‏ : قنات قصبه گناباد ‏
بزرگترین دریاچه ‏ : دریاچه ارومیه ‏
بزرگترین جنگل دریایی ‏ : گونه جنگلی حرا ‏
شناخته شده ترین غار : غار علی صدر